මින්මැදුර අපෘෂ්ඨවංශික විශේෂ

මින්මැදුර අපෘෂ්ඨවංශික විශේෂ

මෙම ලිපි කොටසෙහි විවිධ වර්ගයේ මින්මැදුරේ අපෘෂ්ඨවංශික විශේෂ පිළිබඳ ප්‍රයෝජනවත් තොරතුරු අඩංගු වේ, මෙහිදී ඔබ ඔවුන්ගේ නම් ඉගෙන ගනු ඇත, මින්මැදුරේ තබා ගැනීමේ විස්තරය සහ කොන්දේසි, ඔවුන්ගේ හැසිරීම සහ අනුකූලතාව, පෝෂණය කරන්නේ කෙසේද සහ කුමක් ද, වෙනස්කම් සහ නිර්දේශ පිළිබඳව දැන හඳුනා ගන්න. ඔවුන්ගේ අභිජනනය සඳහා. මින්මැදුර අපෘෂ්ඨවංශීන් යනු මාළු සහිත සාම්ප්‍රදායික ගෘහ මින්මැදුරට විවිධත්වය ගෙන ආ හැකි මින්මැදුර ලෝකයේ විශේෂ නියෝජිතයන්ය. අපෘෂ්ඨවංශීන්ගේ වඩාත් සුලභ විශේෂය වන්නේ ගොළුබෙල්ලන් ය, නමුත් පොකිරිස්සන්, ඉස්සන් සහ කකුළුවන් ජලධරයින් විසින් සමානව අගය කරනු ලැබේ. අපෘෂ්ඨවංශීන්ට, සියලුම ජීවීන් මෙන්, ඔවුන්ට සුදුසු ජීවන අවකාශයක් සහ අසල්වැසියන්ගේ දක්ෂ තේරීමක් අවශ්‍ය වන අතර එමඟින් මින්මැදුරේ සෑම වැසියෙකුටම සුවපහසුවක් දැනෙන අතර ඒවා අනුභව නොකෙරේ.

Aquarium අපෘෂ්ඨවංශික විශේෂ ලැයිස්තුව